Stratpoints

W lecie 2020 Free Range Productions zaczął współpracę z Fundacją Stratpoints, założoną przez gen. Mirosława Różańskiego. Jej celem jest propagowanie strategicznego myślenia o bezpieczeństwie i wspieranie weteranów. Podcasty przedstawiają projekty Fundacji i przedstawiają opinie ekspertów współpracujących ze Stratpoints.

In the summer of 2020 Free Range Productions started working with the Stratpoints Foundation founded by General Mirosław Różański, former General Commander of the Polish Armed Forces. The aim of the foundation is to promote security strategy with a strong emphasis on support for veterans. Tune in to hear about the latest projects and interviews with Stratpoint experts.