International Cultural Centre in Kraków // Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

In the summer of 2020, Free Range Productions teamed up with the International Cultural Centre in Kraków to deliver a series of podcasts on the history of the buildings which make up the Main Market Square in Kraków’s Old Town.

W lecie 2020 podjęliśmy współpracę z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie celem tworzenia serię podcastów mówiących o historię zabytkowych kamiennic, które otaczają Rynek Główny. Projekt znajduje się na stronach MCK.